HomeO namaDr Radmila Rada Urošević

Dr Radmila Rada Urosevic

Stručni saradnik : Dr Radmila Urošević specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije
Rođena u Loznici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, sa svim najvišim priznanjima za postignuti uspeh.
Medicinski fakultet završila u Beogradu 1982. godine, sa prosečnom ocenom 9,14 
Specijalistički ispit iz akušerstva i ginekologije položila, sa odličnom ocenom, na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1990.

Subspecijalistički rad "Značaj biofizičkog profila, umbilikalne i cerebralne cirkulacije u predikciji ishoda trudnoće sa hipertenzijom" odbranila, sa odličnim uspehom, na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu, 2001.godine i stekla zvanje subspecijaliste perinatologije.
Od 1982. do 1984. godine radila kao lekar opšte prakse u ZC Loznica.
Od 1984. zaposlena u ZC Jagodina  a od 1986.godine u Opštoj bolnici u Jagodini na odeljenju ginekologije i akušerstva.
U toku tri decenije rada na ginekološko akušerskom odeljenju OB Jagodina bavila se ispitivanjem i lečenjem u svim oblastima ginekologije i akušerstva : ginekološke i akušerske operacije, ultrazvučne dijagnostike, prevencija karcinoma grlića (kolposkopija, biopsija, konizacija), kontrola i lečenje steriliteta. Poslednjih 15 godina, od završene subspecijalizacije, prevashodno  se bavila praćenjem i završavanjem visoko-rizičnih trudnoća.
Pogledajte par gostovanja u emisiji "Hipokrat" - TV Palma Plus na sledećem linku.

 

More in this category: Dr Vladan Cvetković »