Kontracepcija je zajednički naziv za više različitih metoda kojima se sprečava začeće ( nastanak neželjene trudnoće )
Izbor kontraceptivne metode ili sredstva zavisi od mnogih stvari i potrebno je posavetovati se sa ginekologom pre odluke koje će se sredstvo koristiti.
Te metode moraju biti. Efikasne, jeftine, lako dosstupne svima i ne smeju da umanjuju kvalitet seksualnog odnosa, niti da nanose štetu zdravlju korisnika.
Ginekolog će pre razgovora sa devojkom ili ženom ustanoviti koliko ona ima godina i u kakvom je zdravstvenom stanju, da li je bolovala od nekih bolesti i kakvih. Važno je uzeti podatke o ginekološkom stanju, da li su menstrualni ciklusi uredni ( svakih 28+4 dana ), da li su obilni ili bolni, da li je bilo porođaja, abortusa, da li je bilo ginekoloških oboljenja.
Postoji više metoda kontracepcije zato što ni jedna nije idealna i univerzalna. Svaki par može izabere onu metodu kontracepcije koja mu odgovara ( koja je u skladu sa godinama, učestanošću seksualnih odnosa, vrstom odnosa, rizikom od prenošenja polno prenosivih bolesti  i dr. )
Ni jedna metoda nije 100% pouzdana, ali pojedine metode imaju visok stepen pouzdanosti ( 90 – 99% )  

Kondom ( prezervativ )

Kondom ( prezervativ ) je najefikasnija zaštita zato što ne štiti samo od neželjene trudnoće nego i od polono prenosivih infekcija, uključujući HIV/ sidu (!). ako se pravilno upotrebljava u potpunosti je siguran. Da bi bili u potpunosti sigurni u kvalitet kondoma, uvek pre upotrebe proverite datum proizvodnje na pakovanju. Kondom se ne drži blizu izvora toplote ( nemojte ga držati u džepu ) i izvora svetlosti

Kontraceptivne pilule

Kontracepcijska tableta jutro posle prestvalja vanredan metod kontracepcije i treba ih koristiti u izuzetnim prilikama, npr. Kad pukne kondom ili ako iz bilo kog drugog razloga niste koristili nikakvu zaštitu. Ovu kontracepciju devojka treba da uzme što pre, a najkasnije 72 sata nakon nezaštićenog polnog odnosa.
Konsultacija sa lekarom ginekologom je poželjna u ovim situacijama.

Spirala

Spirala je spravica od plastične mase sa končićima na kraju. Stavlja se u matericu i to čini ginekolog. Nije pogodna za mlade devojke i ne preporučuje se devojkama koje nisu rađale. Spirala ne štiti od polno prenosivih bolesti, uključujući HIV.

Osim navedenih, postoji još nekoliko metoda koje treba izbegavati jer su veoma nesigurne. To su metod plodnih i neplodnih dana i metod prekinutog snošaja. Takođe postoje i razne vrste spermicida, ali su efikasni samo ako se koriste u kombinaciji sa nekim drugim metodama kontracepcije.

Last modified on četvrtak, 09 januar 2014 23:38
More in this category: Neželjena trudnoća »