Biopsija je uzimanje delića tkiva sa mesta na grliću materice koje na kolposkopskom pregledu izgleda sumnjivo (uoči se „loša“ ranica). Intervencija je dijagnostička, tj. njena svrha je da saznamo kakve se ćelije nalaze na mestu biopsije. Biopsija se radi na nekoliko načina:
klasična („punch“ biopsija)– materijal se dobija „čupanjem“ tkiva kleštima. Ovaj način biopsije najveći broj ginekologa smatra zastarelim.
· biopsija laserom
· biopsija radio-frekventnim nožem (LEEP, LETZ) – najsavremeniji način intervencije. Materijal se uzima žičanom omčicom kroz koju prolazi specijalna struja. Instrument deluje isključivo lokalno – istovremeno seče tkivo i zaustavlja krvavljenje. Intervencija u lokalnoj anesteziji je praktično bezbolna.
Dobijeno tkivo grlića šalje se na histo-patološki pregled. Histo-patološkim pregledom utvrđuje se da li se u uzorku tkiva nalaze normalne ili „nenormalne“ (izmenjene) ćelije. Takođe, u slučaju prisustva izmenjenih ćelija, ova analiza određuje stepen njihove „nenormalnosti“. Izmenjene ćelije su značajne zato što je u njima moguć razvoj karcinoma grlića materice.
Stepen nenormalnosti ćelija grlića materice određen histo-patološkim pregledom je osnovni kriterijum za izbor daljeg terapijskog postupka.
Šta posle dobijenog histo-patološkog nalaza biopsije?
Histopatološki nalaz posle biopsije može biti normalan (u bioptivnom materijalu su nađene samo normalne ćelije) i patološki.
Moguće su tri varijante patološkog nalaza biopsije:
1. malo izmenjene ćelije (LSIL, CIN I)
· dovoljno je „spaliti“ uočenu promenu na grliću materice i njenu užu okolinu, čime je lečenje završeno. „Spaljivanje“ se najčešće radi laserom ili radio – nožem (savremeniji pristup), pri čemu je intervencija u lokalnoj anesteziji praktično bezbolna.
2. znatno izmenjene ćelije (HSIL, CIN II, CIN III, Ca in situ)
· neophodno je uraditi konizaciju grlića materice. Cilj konizacije je da odstrani (iseče) promenu na grliću sa zonom zdravog okolnog tkiva. Isecanjem se dobija tkivo u obliku konusa, otuda i naziv intervencije.
· ukoliko histopatološka analiza konizata potvrdi nalaz biopsije,lečenje je ovim završeno.
3. ćelije invazivnog karcinoma
· neophodno je uraditi konizaciju grlića materice. Postupak posle konizacije zavisi od rezultata histo-patološke analize tkiva dobijenog konizacijom grlića.