HomeUslugeDijagnostikaPraćenje folikula / Folikulometrija

Praćenje folikula / Folikulometrija

Ovarijum je reproduktivni organ koji produkuje jajne ćelije, najčešće se javlja kao parni organ u ženskom reproduktivnom sistemu. Ovarijumi kod žena su homologe građe kao i testisi kod muškaraca, što znači da su oboje i gonade i endokrine žlezde.

Ovarijumi su bademastog oblika, kod žena su veličine otprilike 3cm x 1.5cm x 1.5cm (otprilike veličine masline). Ovarijumi su preko fimbrija povezani sa falopijanovim tubama. Obično svaki ovarijum produkuje jajne ćelije svakoga meseca, ali ukoliko jedan ovarijum nedostaje ili je disfunkcionalan, drugi nastavlja da proizvodi jajne ćelije.

Oogeneza

Ženske germinalne ćelije koje se nazivaju oogonije, smeštene su u spoljašnjem sloju, ili korteksu ovarijuma. One se dele brzo i u petom mesecu kod ženskog fetusa dostizu broj od 6-7 miliona ćelija. U to vreme, one započinju sa maturacijom i sada se nazivaju primarne oocite, koje finalno maturiraju do primordijalnih folikula. Na rođenju, ženska beba ima 2-4 miliona primordijalnih folikula. U smislu broja na rođenju je dosignut najveći broj od kada folikuli kreću u degeneraciju pa tako do puberteta, žena ima u proseku 400 000 takvih folikula u ovarijumu. Generalno je prihvaćeno da je to broj germinalnih ćelija koje žena ima za celo životno doba, jer se te ćelije ne dele dalje u toku života kao što je to slučaj npr sa muškim germinalnim ćelijama- spermatozoidima.

Praćenje folikula ultrazvukom

Ultrazvučna folikulometrija podrazumeva seriju transvaginalnih ultrazvučnih pregleda da bi se pratio rast folikula. Rast folikula se može najbolje pratiti ultrazvukom, obezbeđujući efikasnost od 40-70%. Folikulometrija je najprecizniji metod u odredjivanju ovulacije. Ultrazvukom se može najpreciznije odrediti kada folikul maturira; i kada dolazi do rupturiranja. Svakodnevni ultrazvučni pregledi omogućavaju vizualizaciju rastućeg folikula, koji se može videti kao crni rastući balončić na monitoru. Još jedna važna informacija koja se može dobiti na taj način je debljina sluzokoze materice – endometrijuma. Folikul koji sazreva produkuje veliku koncentraciju estradiola koji dovodi do zadebljanja endometrijuma. Na taj način se može zaključiti koliko estradiola se produkuje (a na taj način i kvalitet jajne ćelije) na osnovu debljine i ehogenosti endometrijuma na ultrazvučnom pregledu.

Kada je normalan ovulatoran ciklus, jedan dominantan folikul sazreva pod uticajem hormona gonadotropina FSH i LH. Dok se mali folikuli od 0.4 do 0.6cm u prečniku obično mogu videti na oba ovarijuma u toku početnih dana ciklusa, folikul na jednom ovarijumu postaje dominantan počev od 10 dana, uvećavajući se u prečniku do približno 1cm. Taj folikul raste gotovo linearno, 2-3mm dnevno u narednih 4-5 dana dostižući 18 do 24mm pre ovulacije. Folikul može inicijalno imati elipsoidan oblik, ali preovulatorni folikul je obično okrugao. Istraživanja su pokazala dobru korelaciju između veličine folikula i nivoa estadiola.

Ultrazvučno praćenje folikula se obično počinje od 6 do 8 dana menstrualnog ciklusa, a do 10 dana dominantni folikul obično dostže veličinu od 1cm. Praćenje se nastavlja ili svakog ili svakog drugog dana do identifikovanja ovulacije.

Ponekad se na ultrazvuku može videti kumulus ooforus neposredno pre ovulacije. On se prikazuje kao periferna okrugla masa pripojena za zid folikula. Kada se vidi kumulus, to je dokaz i siguran znak da je folikul sazreo. Vizualizacija kumulusa je indikator zrele jajne ćelije i uspešne fertilizacije. Ukoliko folikul ne sadrži kumulus vrlo je mala verovatnoca da sadrži zrelu jajnu ćeliju sa kojom se može postići fertilizacija.

Normalno, ovulacija se ne očekuje sve dok folikul ne dostigne veličinu od 1.7cm.

Jednom kada dođe do ovulacije, mogu se videti različite promene na ultrazvuku

  • Kompletno iscezavanja cisticne strukture na jajnicima
  • Pucanje cisticne strukture sa smanjenjem u prečniku
  • Čisticna masa sa ehom (korpus hemoragicum)
  • Prisustvo folikularne tečnosti u cul de sac-u.

 

Serijski ultrazvučni pregledi ne pokazuju samo normalan razvoj folikula. Oni pokazuju takođe i izostanak maturacije folikula, kao i usporen rast folikula.