Print this page

,,Double“ i ,,Triple“ test

Double“ test se radi u periodu od 11-13,6 nedelja trudnoće .Podrazumeva ultrazvučni pregled sa merenjem dužine zametka, merenjem vratnog nabora,registrovanjem prisustva,odnosno odsustva nosne kosti.Ultrazvučni nalazi se kombinuju testovima iz krvi i dobija se proračun rizika na prisustvo hromozomskih anomalija.
Ako se propusti ovaj test ,smanjuje se mogućnost za detektovanje hromozomskih anomalija kao što je Down-ov sindrom,tj. trizomiija 21 hromozoma.Patološki Double scrining test sugeriše potrebu za invazivnom dijagnostikom –amniocentezom,kada se definitivno utvrđuje kariotip ploda.
„Triple“ testom odredjuje se nivo serumskog alfa-fetoproteina, estriola i beta HCG-a. Radi se od 15.-18. nedelje trudnoće i govori o riziku za hromozomske anomalije i defekt neuralne cevi.